Egyetemisták, ösztöndíjasok, vagy akár az általános iskolát külföldön folytató tanulók mind-mind azzal szembesülnek először, hogy még mielőtt egyetlen lépést is tettek volna a hőn áhított külföldi tanulmányok irányába, a tanulmányi hivatal vagy éppen az ösztöndíjpályázatot kiíró iskola számtalan papírt és iratot kér be. Ezeket a papírokat természetesen már az adott ország hivatalos nyelvére lefordítva kell benyújtani, hitelesített formában.

Aki először szembesül ezekkel a követelményekkel, elveszettnek érezheti magát a hivatali útvesztőben, pedig a hiteles fordítások elkészítése és benyújtása nem feltétlenül ördöngösség, ha figyelembe veszünk néhány alapszabályt.

 1. Talán a szabályok között is a legfontosabb, hogy pontosan érdeklődjük meg az iskolánál vagy a képzést szervezőnél, hogy milyen iratok benyújtására van szükség. Ezzel elkerülhető, hogy utólag kelljen még papírokért szaladgálni megkockáztatva a határidő mulasztást, amivel rosszabb esetben egy egész ösztöndíj elbukható.
 2. Mindig tartsuk be a kiírásokban szereplő határidőt. A hivatalok rendszerint ezek függvényében dolgozzák fel az iratokat, így kulcsfontosságú számukra, hogy az adott iratok határidőre beérkezzenek. A határidő mulasztást a tapasztalatok alapján igen komolyan veszik, és nem ritkán jár a pályázó/pályázat kizárásával az ilyen jellegű szabályszegés.
 3. Ügyeljünk a formai követelményekre. Az iskolák, egyetemek, képzési intézmények hivatalai rendszerint azt is pontosan meghatározzák, hogy milyen formában történjen a hitelesítés, illetve a hiteles fordítás benyújtása. Igen fontos kérdés, hogy benyújtható-e a hiteles fordítás elektronikus formában, amivel rengeteg idő takarítható meg a nem ritkán időigényes ügyintézés során.

A fenti alapelvek következetes betartása esetén szinte biztosak lehetünk abban, hogy, legalább a hivatalos iratokat tekintve, külföldi tanulmányaink zökkenőmentesen kezdődnek majd egy új országban.

 

Külföldi tanulmányok? Hogyan kezdjem?

Ha valaki külföldön szeretné folytatni tanulmányait, ösztöndíjat kapott vagy éppen a családi élethelyzet folytán az általános iskolát külföldön kell folytatni a nebulónak, a legelső dolog, amivel szembesül, hogy számtalan iratot kell benyújtani a képzési intézmény hivatalának.

Milyen iratokról lehet szó?

– végzettséget igazoló bizonyítványok

– eddigi tanulmányokat igazoló bizonyítványok

– leckekönyv másolatok

– képzettséget igazoló bizonyítványok

– korábbi ösztöndíjakat, képzéseket, tanulmányokat igazoló dokumentumok

A fentieken túlmenően előfordulhat, hogy a személyazonosság igazolásához szükség lesz még az alábbiak benyújtására is:

– születési anyakönyvi kivonat

– házassági anyakönyvi kivonat

– erkölcsi bizonyítvány

Egyszóval minden olyan papírra szükség lesz, ami azt igazolja, hogy a tanuló jogosult tanulmányait az adott intézményben folytatni, vagy korábban már elért eredményeit elfogadtatni. Mindezt természetesen hiteles fordítás formájában, az adott ország nyelvére lefordítva.

 

Ugye Ön sem szeretné, ha már az első akadálynál elvérezne egy egész életpályát befolyásoló, viszonylag egyszerű feladaton?

Nos, az alábbi 3 egyszerű lépés betartásával Ön nagy valószínűséggel zökkenőmentesen fogja venni a hivatali akadályokat:

 1. Mindig kérdezze meg az iskolát, hogy pontosan milyen papírokat, bizonyítványokat, igazolásokat kell benyújtani.
 2. Minden esetben érdeklődje meg a papírok benyújtásának pontos határidejét. A hivatalok általában mindig szabnak határidőt, hiszen a munkájukat az iratok beérkezésekor tudják kezdeni.
 3. Elektronikusan hitelesített változat vagy papíralapú fordítás? Célszerű rákérdezni a hivatalnál, hogy elfogadják-e az elektronikus formában hitelesített fordítást, ami komoly mértékben meggyorsíthatja az ügyintézést. A hitelesített fordítás kinyomtatott és összefűzött példányának postázására vagy személyes benyújtására még ezt követően is van lehetőség.

Ne kockáztasson feleslegesen: az Ön vagy gyermeke pályájáról, életútjáról és, végső soron, egész életéről van szó. Ne engedje, hogy egy apró hiba miatt zátonyra fusson az Ön vagy gyermeke karriere.

 

5 leggyakoribb kérdés külföldi tanulmányok esetén

Bizonyára az Ön környezetében is van olyan, vagy éppen Ön az, aki külföldön szeretné folytatni tanulmányait, ösztöndíjat kapott vagy – lakóhelyváltás miatt – éppen gyermekét kell külföldön beiskolázni. Egy ilyen élethelyzet számtalan kérdést vet fel, és ezek megválaszolása elengedhetetlen a folytatáshoz.

Nos, nézzük, melyek a leggyakrabban felmerülő kérdések, ha valakinek – bármilyen élethelyzetből kifolyólag – külföldön kell tanulnia.

 1. Milyen papírokat kell benyújtanom?

Ezt a kérdést a leginkább illetékes, az adott iskola tudja a legpontosabban megválaszolni. Mindig érdeklődjük meg, hogy pontosan milyen igazolásokat, bizonyítványokat, iratokat kell benyújtani az iskolához/hivatalhoz hitelesített fordítás formájában. Csak ennek alapján tudunk továbblépni.

 1. Hiteles fordítást vagy hivatalos fordítást kell benyújtanom?

Nincs különbség, mindkét elnevezés ugyanazt takarja. A legfontosabb, hogy a hivatal számára egyértelmű legyen, a hiteles fordítást az erre feljogosított fordítóiroda készítette. A fordítóiroda a hitelesség tényét felelősségvállalási záradékkal és bélyegzőjével igazolja.

 1. Elfogadja a hivatal a magyar fordítóiroda által készített hiteles fordítást?

Igen. A külföldi hivatalok számára a hiteles fordítás tényét a fordítóiroda által kiállított felelősségvállalási záradék és bélyegző igazolja. Ennek megléte esetén a fordítás hitelesnek minősül és a hivatalok elfogadják azt.

 1. Szükség van-e közjegyző által hitelesített iratokra?

Előfordulhat, viszont csak a legritkább esetben van erre szükség külföldi tanulmányok esetén. A hivatal természetesen előírhatja, hogy az adott bizonyítvány valódiságát először közjegyzőnek kell igazolni. Ebben az esetben először egy közjegyzőt kell felkeresni, aki minden esetben a dokumentum eredetiségét igazolja. Ezt követően kerülhet sor a hiteles fordításra, amelynek keretében a hiteles fordítás elkészítésével megbízott fordítóiroda az eredeti nyelv és a fordítás egyezőségéről állít ki igazolást. Az igazolást az eredeti dokumentummal és a fordítással fűzi egybe, majd bélyegzőjével látja el.

 1. Benyújthatom-e elektronikus formában a hiteles fordítást?

A legtöbb esetben igen. Ezt is célszerű az adott hivatalánál megérdeklődni, hogy ragaszkodnak-e a kinyomtatott és összefűzött példányhoz. Az elektronikus úton (e-mail-ben történő beadás jelentőségen meggyorsítja az ügyintézést és költségtakarékos is. A papíralapú fordítás postázására minden esetben lehetőség van.